وبلاگ vdash

اخبار و مقالات مربوط به vdash، نرم افزار آنالیز اطلاعات و ساخت داشبورد مدیریتی

تجمیع اطلاعات در vdash online

هر سازمان روزانه اطلاعات زیادی ایجاد می کند که این اطلاعات ممکن است به فرمت های گوناگون و در پایگاه داده های مختلف ذخیره شوند. در ساخت داشبورد مدیریتی در vdah online این سوال شاید برایتان پیش آید که آیا امکان ساختن مدل برای داده هایی که در منابع مختلف هستند، وجود دارد ؟ به صراحت می گوییم بله امکان پذیر است . اما چگونه ؟

vdash online توسط ویژگی خاص و منحصر به فردی به نام تجمیع اطلاعات این کار را برای شما انجام می دهد.

فرض کنید مدلی میخواهید ایجاد کنید که داده های آن فایل در اکسل (oledb)، SQL SERVER و MYSQL قرار دارد.

می خواهیم فایل اکسل را به عنوان منبع داده معرفی کنیم.

Data Source +New می کنیم تا بتوانیم منبع داده جدید ایجاد نماییم(شکل1).

ساخت اولین مدل

شکل 1

به ترتیب زیر عمل می کنیم :

  • نام منبع داده Data Source Name را در این کادر می نویسیم(شکل 2).
ساخت اولین مدل

شکل 2

  • نوع منبع داده Data Source Type را از لیست باز شده انتخاب می کنیم.

در حال حاضر که از نوع oledbconnection می باشد (شکل 3).

ساخت اولین مدل

شکل 3

  • دستورات اتصال به پایگاه داده Connection String

Connection String اکسل برای این مثال به فرم زیر می باشد :

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;DataSource=c:\Excel\DimProduct.xlsx; Extended Properties="Excel 12.0 Xml;HDR=YES;IMEX=1";

برای اطمینان از اینکه اتصال بر قرار شده است یا نه Test Connection انجام دهید.

کانکشن استرینگ

شکل 4

نوبت اتصال داده های SQL SERVER میرسد که بعد از مرحله نام گذاری، نوع منبع داده را SqlConnection انتخاب کنید و دستورات اتصال را هم بنویسید (شکل 5).

ساخت اولین مدل

شکل 5

در مرحله آخر باید داده های MySql را به vdash online متصل کنیم که همانند مراحل قبل نام پایگاه داده و نوع آن MySqlConnection را تعیین میکنیم و در نهایت هم دستورات اتصال را می نویسیم (شکل6).

ساخت اولین مدل

شکل 6

داده ها به vdash online وصل شده اند و از حالا به بعد می توانیم دادگان و بعد را ایجاد نماییم. مثلا دادگان فروش اینترنتی را اضافه می کنیم. نکته قابل توجه اینجاست که در قسمت Query علاوه بر دستورات فراخوانی فیلدها، منبع داده ای که داده ها در آن قرار دارند را نیز باید انتخاب نماییم (شکل7).و بقیه مراحل را برای اتمام تعریف دادگان طی می نماییم.

ساخت اولین مدل

شکل 7

فروش اینترنتی می تواند از جنبه محصول و مشتری سنجیده شود، پس محصول و مشتری را به عنوان بعد تعریف می کنیم.

داده های بعد مشتری در Sql Server ذخیره شده اند.بعد از نام گذاری بعد و نوشتن Query مشخص می کنیم که این داده ها متعلق به Sql Connection می باشند (شکل8).

ساخت اولین مدل

شکل 8

در ن��ایت باید بعد محصول را اضافه کنیم ، داده های این بعد در فایل اکسل هست پس Data Source Name بعد محصول را باید ExcelFiles انتخاب کنیم (شکل9).

ساخت اولین مدل

شکل 9

بعد از ایجاد بعد ها ، آن ها را به دادگان وصل کنید.

زمانیکه مدلسازی تمام شد می توانید داشبوردتان را برای موجودیت اطلاعاتی مورد نظر ایجاد نمایید (شکل10).

ساخت اولین مدل

شکل 10

نمودارهای مختلفی (نمودار میله ای تعداد محصولات بر اساس رنگ و نمودار جعبه ای تعداد محصول بر اساس کلاس محصول ) به داشبورد جهت آنالیز اطلاعاتتان می توانید اضافه کنید (شکل11).

ساخت اولین مدل

شکل 11امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد