وبلاگ vdash

اخبار و مقالات مربوط به vdash، نرم افزار آنالیز اطلاعات و ساخت داشبورد مدیریتی

مدیریت کاربران و تعیین سطح دسترسی

بحث امنیت در هر مقوله ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حفظ سلامت اطلاعات از خواسته های هر مدیر با تجربه است. در سرویسی که با اطلاعات که تغذیه حیاتی سازمان می باشد سر و کار دارد امنیت و سطح دسترسی کاربران به سیستم می تواند مهمترین مساله پیش رو باشد.

vdash online با قابلیت تعریف کاربر و سطوح مختلف دسترسی، این مهم را پوشش میدهد.

در این مقاله دو هدف را دنبال می کنیم :

بعد از تهیه اشتراک، در صفحه پنل مدیریت سربرگی با نام کاربران وجود دارد (شکل1)

kpi1

شکل 1

در این قسمت اگر بر لینک آبی "کاربر جدید" کلیک کنید، با داشتن نام کاربری و یا ایمیل شخص مورد نظر، آن فرد به عنوان یکی از کاربران سرویس شما محسوب خواهد شد (شکل2).

kpi1

شکل 2

با اضافه کردن کاربر در لیست کاربران کاربر اضافه شده نیز نمایش داده می شود. برای اینکه متوجه شوید که کجا از این کاربر استفاده میگردد ادامه مقاله را حتما مطالعه فرمایید.

هر زمان که مدلی را ایجاد می نمایید، در Home سربرگ سوم Permission مربوط به میزان دسترسی کاربران به آن مدل می باشد (شکل 3).

kpi1

شکل 3

در permission برای هر کاربر با دو گزینه مواجه هستید.

  • View : با علامت زدن این گزینه به کاربر مورد نظر تنها و تنها اجازه مشاهده مدل را داده اید.
  • Edit : با علامت زدن این گزینه به کاربر مورد نظر علاوه بر مشاهده مدل، اجازه ویرایش نیز داده اید (شکل 4).
kpi1

شکل 4

با انجام مراحل فوق کاربر فقط قادر به مشاهده و یا ویرایش مدل اطلاعاتی می باشد ولی دسترسی ای به دادگان ندارد.برای ایجاد دسترسی به دادگان، دادگان خود را انتخاب نمایید و به سربرگ Permission بروید و کاربر(های) مدنظر را انتخاب نمایید (شکل 5).

kpi1

شکل 5

توجه » اگر کاربری به دادگان دسترسی داشته باشد ولی به مدل هیچ گونه دسترسی ای نداشته باشد، دادگان را نیز نمیتواند مشاهده کند.

توجه » برای هر کدام از دادگان می توانید سطح دسترسی تعیین نمایید.فرمول نویسی در vdash

در مقالات فیلدهای محاسباتی و شاخص ها به قسمت های فرمول، مقدار واقعی ، هدف ، وضعیت و رنج اشاره شد. برای این موارد باید فرمولی جهت محاسبه مقدارشان نوشت تا فیلد محاسباتی و شاخص بر مبنای آن اندازه گیری شود . بهتر است که قبل از مطالعه این بخش مقالات فیلدهای محاسباتی و شاخص ها را به خوبی فرا گرفته باشید.

در این مقاله به آموزش کامل فرمول نویسی می پردازیم.

هر جایی که نیاز باشد که فرمولی نوشته شود از (expression)Expr استفاده شده که با کلیک بر روی آن پنجره مربوط به فرمول نویسی باز می شود.

بارها گفته شده که vdash نرم افزاری کاربر پسند و با کارکردی آسان است . نمونه بارز این وسژگی را ��ال با هم می بینیم.

هر زمان که اسم فرمول می آید این حس در افراد قالب می شود که با مفاهیم سخت و پیچیده سر و کار دارند، می خواهیم این افکار را دگرگون کنیم.

فرمول نویسی در vdash را می توانیم به 5 طریق انجام دهیم.

در حالت کلی هر آنچه که در عبارت (expression) پایگاه داده شما قابلیت انتخاب (Select) شدن داشته باشد را می توانیم در vdash به عنوان فرمول تعریف کنیم.

حالت اول » فرمول های عددی

آسان ترین فرمول می تواند از نوع عددی باشد ، یعنی می توانیم مثلا 5 را به عنوان یک فرمول تعریف کنیم(شکل 1).

فرمول عددی

شکل 1

حال دوم » فرمول های تک فیلدی

در این حالت یکی از فیلدهای موجودیت که با آنها آشنا شدیم را کافی است از لیست فیلدهای موجودیت انتخاب کنیم که در این حالت با کلیک بر روی فیلد مورد نظر در پنجره فرمول نویسی نام سیستمی آن فیلد نمایش داده می شود (شکل 2).

تک فیلدی

شکل 2

حالت سوم » فرمول های دارای عملگرهای ریاضی

در این حالت فرمول با دو یا چند تا از فیلدهای موجودیت و عملگرهای ریاضی (جمع ، تفریق، ضرب و تقسیم) تعریف می شود.برای مثال می توانیم چنین قرمولی را تعریف نماییم.

(SalesAmount - TotalProductCost) / SalesAmount

حالت چهارم » فرمول های تجمعی

در این نوع از فرمول ها تمامی توابع تجمعی (Aggreagation Functions) که در پایگاه داده شما تعریف شده است می توان استفاده کرد.

برخی از Aggreagation Functions های مهم و پرکاربرد عبارتند از :

میانگین AVG :
مجموع SUM :
شمارش تعداد Count :
ماکسیمم Max :
مینیمم Min :
واریانس Var :

با این حساب می توانیم چنین فرمولی را در vdash تعریف کنیم :

Sum(SalesAmount) - (Sum(TotalProductCost) + AVG(TaxAmt) + Count(Freight))) / Sum(SalesAmount)) * (rand(Sum(SalesAmount))

حالت پنجم » فرمول های شرطی

در این نوع از فرمول نویسی از توابع شرطی پایگاه داده تان استفاده می شود. اگر با زبان پاسگاه داده آشنا نیستین ، نگران نباشید تنها کافی است بدانید که این نوع فرمول نویسی به صورت اگر و آنگاه و در قالب زیر تعریف می شود.

Case

When (شرایط شرط)

then (عمل جایگزین شرط)

end

مثلا (شکل 3):

case when AVG(ProfitMargin) / AVG(ProfitMarginGoal) >= 0.9 then 1 when AVG(ProfitMargin) / AVG(ProfitMarginGoal) < 0.9 AND AVG(ProfitMargin) / AVG(ProfitMarginGoal) >= 0.8 then 0 else -1 end

تک فیلدی

شکل 3

ملاحظه کردید که به سادگی توانستیم فرمول های لازم را در vdash بنویسیم.

آنچه در مقالع بعد می خوانید » مدیریت و سطح دسترسی کاربران